Domov Gor

PONUDBA UČENCEM ODDELČNIH SKUPNOSTI  1.,2.,3. IN 4. RAZREDOV ZA  NAMENSKO VARČEVANJE V OBDOBJU SEPTEMBER - JUNIJ  2003/2004

    Šolska hranilnica vam ponuja namensko varčevanje za pokrivanje stroškov zaključnih izletov, šole v naravi ali za druge namene.

Kot veste, imate po šolskem koledarju v maju šolsko ekskurzijo. Vse skupaj je povezano tudi z denarnimi stroški. Zato vam svetujemo, da že v septembru pričnete varčevati postopne mesečne zneske v višini 600 tolarjev in tako zberete do 1. junija potrebnih 5400 sit za zaključno ekskurzijo ali večji znesek za pokritje drugih stroškov. Šolska hranilnica vam v hranilno knjižico vpiše znesek, ki ga vložite in vas o plačilu vaših obveznosti obvesti ob koncu šolskega leta. Ugodnosti, ki jih imate ob namenskem varčevanju v šolski hranilnici:

- šolska hranilnica vam iz vaših privarčevanih sredstev plača stroške za

  šolo v naravi, zaključno ekskurzijo ali druge stroške,

- omogoči plačevanje zgoraj omenjenih stroškov v obrokih,

- odpade plačevanje zgoraj omenjenih stroškov po položnici,

- vsak varčevalec, ki redno varčuje, prejme praktično darilo Nove KBM,

- vsi redni varčevalci so vključeni v nagradno žrebanje za  kolo,

- oddelčne skupnosti, ki kolektivno in redno varčujejo, lahko prejmejo denarno

  nagrado.

Namensko privarčevana sredstva se uporabijo samo za plačevanje obveznosti učencev v šoli (šola v naravi, zaključni izlet ali drugi stroški). Učencu, ki ne bo izkoristil privarčevanega denarja, se na njegovo željo denar vrne do 11.6.2004 ali pa se znesek vodi naprej v naslednje šolsko leto.

Delovni čas šolske hranilnice bo zapisan na vratih šolske hranilnice in na spletnih straneh. V pričakovanju uspešnega  sodelovanja vas lepo pozdravljam in želim veliko uspehov v tekočem šolskem letu.

 

                                                                                 Mentor : Žarko Jan