Domov Gor

SPOŠTOVANI  STARŠI PRVOŠOLČKOV!

 V naši šoli že nekaj let uspešno deluje šolska hranilnica, ki navaja učence na varčevanje, hkrati pa jim omogoča da postopno zberejo denar za nekatere šolske dejavnosti, kot so ekskurzije, šole v naravi, valeta in drugo. Vključeni so tudi v akcijo striček Cvenk in za redno varčevanje prejmejo praktično darilce Nove KBM. Tudi v tem šolskem letu  želimo k namenskemu varčevanju pritegniti čimveč učencev, zato tudi Vas in Vašega prvošolčka vabimo k sodelovanju.

Šolska hrnanilnica vam ponuja namensko varčevanje za pokrivanje stroškov zaključnih izletov, šole v naravi ali za druge namene. Z mesečno vlogo  v višini 500 tolarjev bo vaš prvošolček prihranil potrebnih 4500 tolarjev za ekskurzijo ob koncu šolskega leta ali večji znesek za pokritje drugih stroškov. Šolska hranilnica mu v hranilno knjižico vpiše znesek, ki ga vloži in Vas o plačilu  izleta ali drugih obveznostih obvesti ob koncu šolskega leta.

Ugodnosti ob namenskem varčevanju v šolski hranilnici:

- šolska hranilnica iz otrokovih  privarčevanih sredstev plača stroške za šolo v naravi,

   zaključno ekskurzijo ali druge stroške,

- omogoči plačevanje zgoraj omenenjih stroškov v obrokih,

- odpade plačevanje zgoraj omenjenih stroškov po položnici,

- vsak varčevalec, ki redno varčuje, prejme praktično darilo Nove KBM,

- vsi redni varčevalci so vključeni v nagradno žrebanje za  kolo,

- oddelčne skupnosti, ki kolektivno in redno varčujejo, lahko prejmejo denarno nagrado.

Namensko privarčevana sredstva se namenjajo samo za plačevanje obveznosti učencev v šoli (šola v naravi, ekskurzije ali drugi stroški). Učencu, ki ne bo izkoristil privarčevanega denarja, se na njegovo željo denar vrne do 11. 6. 2004 ali pa znesek vodimo naprej v naslednje šosko leto.

Delovni čas šolske hranilnice bo zapisan na vratih šolske hranilnice. Prvošolčkom pa bodo pri prvih varčevalnih korakih pomagali tudi razredniki in mentorIca šolske hranilnice. 

V pričakovanju uspešnega  sodelovanja Vas lepo pozdravljam .

 

                                                                             Mentor: Žarko Jan