Domov Gor

 

PONUDBA UČENCEM ODDELČNIH SKUPNOSTI  5.,6.,7.,8 RAZREDOV ZA  NAMENSKO VARČEVANJE V OBDOBJU SEPTEMBER - JUNIJ  2003/2004

    Šolska hranilnica vam ponuja namensko varčevanje za pokrivanje stroškov zaključnih izletov, šole v naravi ali za druge namene. Po šolskem koledarju imate predvidene naslednje večje dejavnosti:

DEJAVNOST

PRIBLIŽNI STROŠKI

5. razredi: zimska šola v naravi na Rogli (december)

 

ekskurzija v arboretum Volčji potok(maj)

 

ekskurzija v Prekmurje(maj)

 

7/9. razredi: šola v naravi v Mozirju(junij)

 

7/9. razred: ekskurzija

 

7. razred: ekskurzija na Gorenjsko(maj)

 

8. razredi: ekskurzija

 

Valeta(junij)

 

Kot vidite, je vse skupaj povezano tudi z večjimi ali manjšimi denarnimi stroški. Zato vam svetujemo, da že v septembru pričnete varčevati postopne mesečne zneske v višini 600 tolarjev in tako zberete do 1. junija potrebnih 5400 sit za zaključno ekskurzijo ali večji znesek za pokritje drugih stroškov. Šolska hranilnica vam v hranilno knjižico vpiše znesek, ki ga vložite in vas o plačilu vaših obveznosti obvesti ob koncu šolskega leta. Ugodnosti, ki jih imate ob namenskem varčevanju v šolski hranilnici:

- šolska hranilnica vam iz vaših privarčevanih sredstev plača stroške za šolo v naravi,

   zaključno ekskurzijo ali druge stroške,

- omogoči plačevanje zgoraj omenenjih stroškov v obrokih,

- odpade plačevanje zgoraj omenjenih stroškov po položnici,

- vsak varčevalec, ki redno varčuje,  prejme praktično darilo Nove KBM,

- vsi redni varčevalci so vključeni v nagradno žrebanje za gorsko kolo,

- oddelčne skupnosti, ki kolektivno in redno varčujejo, lahko prejmejo denarno

  nagrado.

Namensko privarčevana sredstva se uporabijo samo za plačevanje obveznosti učencev v šoli (šola v naravi, zaključni izlet, valeta). Učencu, ki ne bo izkoristil privarčevanega denarja, se na njegovo željo denar vrne do 11. 6. 2004 ali pa se znesek vodi naprej v naslednje šosko leto.

Delovni čas šolske hranilnice je vsak ponedeljek, sredo in četrtek od 10.45. do 10.55

V pričakovanju uspešnega  sodelovanja vas lepo pozdravljam in želim veliko uspehov v tekočem šolskem letu.

                                                                   

                                                                                               Mentor: Žarko Jan