Domov Gor

Poklicna orientacija

 

8. RAZRED ŠOLSKO LETO 2003/2004

ČAS   AKTIVNOST  

november 2003

Izpolnjevanje vprašalnika o poklicni poti

december2003-februar 2004

Individualni pogovori z učenci

januar 2004

Roditeljski sestanek – informacija o vpisu

februar 2004

Priprava na vpis

februar 2004

Vpis v šole

februar 2004

Spremljanje vpisa

februar 2004

Učenci prisostvujejo 1 učni uri pouka na izbrani šoli.

februar 2004

Informativni dnevi

Predstavitve

ČAS

AKTIVNOST

 8.12.2003

  ob 13.00

Šola: Srednja strojna in poslovna šola Maribor; Predstavitev poklica : poslovni tajnik,strojni mehanik in obdelovalec kovin.KRAJ predstavitve CIPS, Maribor, Gregorčičeva 15

9.12.2003

  ob 14.00

Šola: Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor; Izobraževalni program GOSTINSTVO.KRAJ predstavitve CIPS, Maribor, Gregorčičeva 15 !!Sledi obisk v hotelu Piramida, ul. Heroja Šlandra 10 v Mariboru

10.12.2003

  ob 14.00

Šola: Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor; Izobraževalni program TURIZEM.KRAJ predstavitve CIPS, Maribor, Gregorčičeva 15
10.12 2003

ob 13. 30

Predstavitev poklica POLICAJ KRIMINALIST

KRAJ predstavitve: Policijska uprava 1, Vošnjakova ulica 1, 2000 Maribor

25. 11. 2003 Predstavitev programa Industrijsko OBLIKOVANJE v CIPS-u, Maribor, Gregorčičeva 15 ob 15:00 uri.
25. 11. 2003 Predstavitev programa MEDIJSKI TEHNIK v CIPS-u, Maribor, Gregorčičeva 15 ob 14:00 uri.

 

 

 Učencem so informacije povezane s poklicno orientacijo na razpolago tudi na oglasni deski pred pisarno šolske pedagoginje, pri šolski pedagoginji in v šolski knjižnici. Udeležijo se lahko tudi predstavitev poklicev v CIPSu.