Domov Gor

Vodstvo šole

Ravnatelj: Mladen Tancer

Namestnica ravnatelja: Brigita Smogavec

TAJNIŠTVO

Tajnica: Danica Brumen-Čolnik 

RAČUNOVODSTVO

Računovodkinja: Marta Lončarič 

 Nazaj