OŠ Bratov Polančičev Maribor

Domov > Za starše > Pravilniki > Hišni red

OŠ Bratov Polančičev Maribor

Izostanki

OŠ Bratov Polančičev Maribor

10. 9. 2008

1.Starši ali skrbniki javijo odsotnost učenca do 8. ure v tajništvo na številko:

   02 25 05 140.

2. Odsotnost učenca, zaradi bolezni ali drugega opravičljivega razloga, morajo starši opravičiti osebno ali v pisni obliki najkasneje v petih dneh po zadnjem dnevu odsotnosti.

3. Izjemoma lahko učenec zapusti šolo s pisnim soglasjem staršev ali skrbnikov in v dogovoru z razrednikom, svetovalnimi delavci šole ali ravnatelja.

4. Učenci, ki so vključeni v OPB lahko predčasno odidejo, v kolikor imajo pisno dovoljenje staršev ali skrbnikov. Telefonsko obvestilo ne zadošča.

5. Starši v otrokovem imenu pisno zaprosijo razrednika za daljšo odsotnost v skladu s pravilnikom tri dni pred koriščenjem le teh.

6. Deset delovnih dni pred redovalnima konferencama ni dovoljeno koriščenje daljše odsotnosti po pravilniku. V primeru, da si je učenec pridobil vse potrebne ocene, starši ali skrbniki za dovoljenje pisno zaprosijo vodstvo šole.

 
 

Boris VolariÄŤ

   

Najdi.si logo

Zadnja sprememba: 13. 9. 2012 [ Kazalo ]