OŠ Bratov Polančičev Maribor

Domov > Za starše > Pravilniki > Hišni red

OŠ Bratov Polančičev Maribor

Zdravstveno varstvo

OŠ Bratov Polančičev Maribor

10. 9. 2008

1. Učenci imajo pravico do zdravstvenega varstva v skladu s posebnimi predpisi.

2. OŠ mora sodelovati z zdravstvenimi zavodi pri izvajanju zdravstvenega varstva učencev, zlasti pri izvedbi obveznih zdravniških pregledov za otroke vpisane v prvi razred, rednih sistematičnih zdravstvenih pregledov v času šolanja in cepljenj.

3. Za učence 3., 5., 7. in 9. razreda so organizirani sistematični pregledi, za učence 2.,4.,6., in 8. razreda pa kontrolni pregledi.

4. Zobozdravstveno preventivo in učenje pravilnega čiščenja ter nego zob izvaja zobna asistentka, ki vodi tudi tekmovanje za «Zlato zobno ščetko«. Zobna asistentka se z izvajanjem vsebin zdravstvene vzgoje neposredno vključuje v pouk.

5. Če gre za kronično obliko obolenja, se v dogovoru z vodstvom šole sprejme pisni dogovor o jemanju zdravil.

6. Ob poškodbi se takoj obvesti starše, do prihoda medicinske pomoči nudi pomoč strokovni delavec šole.

7. O vsaki poškodbi se zapiše zapisnik.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boris VolariÄŤ

   

Najdi.si logo

Zadnja sprememba: 13. 9. 2012 [ Kazalo ]