OŠ Bratov Polančičev Maribor

Domov > Za starše > Pravilniki > Hišni red

OŠ Bratov Polančičev Maribor

Dežurstvo učencev

OŠ Bratov Polančičev Maribor

10. 9. 2008

 
 
DEŽURSTVO  UČENCEV V ODDELKU:
 

Dežurne učence določi razrednik na razredni uri za prihodnji teden in jih vpiše v dnevnik. Svoje dolžnosti opravljajo v učilnici po en teden, če pa je delo slabo opravljeno, se jim dežurstvo podaljša.

Vsi učenci so dolžni pomagati dežurnim učencem pri vzdrževanju reda in čistoče v razredu in pri razdeljevanju in pospravljanju malic.

 
Dolžnosti dežurnih učencev:
 

·        učitelju takoj na začetku ure javijo imena odsotnih učencev

·        če je učitelj na začetku ure odsoten več kot 5 minut to javi v tajništvo

·        med odmori opozarjajo sošolce na red in čistočo, pobrišejo tablo, in uredijo razred

·        v odmoru pazijo na razdelitev malice in še pred zvonenjem pregledajo urejenost prostora

·        razredniku ali učitelju takoj javijo vsako okvaro v razredu: na pohištvu, učilih, šipah, stenah…

·        če pride v razredu do nesporazumov in nepredvidenih dogodkov, pokličejo dežurnega učitelja

·        takoj po zvonjenju gredo po malico in jo prinesejo v učilnico

·        na prostorih ali v vrsti razdelijo prtičke in malico učencem

·        ob 9.35 pospravijo posodo in jo odnesejo v jedilnico

 

DEŽURSTVO UČENCEV PRI VHODU:

 

Pri vhodu dežurajo učenci po urniku, ki ga pripravijo skupnost učencev šole in oddelčne skupnosti. Urnik dežurstva oddelčna skupnost objavi v matični učilnici. Dežurajo učenci od 6. do 9. razreda, ki to želijo.

 
Dolžnosti dežurnih učencev:
 

·        dežurni učenec pomaga informatorju in se ravna po njegovih navodilih

·        dežura v času od 9.40 do 11.45.

·        udeležiti se mora pisnega preizkusa znanja, ustnega ocenjevanja znanja ali

     drugih obveznosti  na zahtevo učitelja posameznega predmeta.

 

Boris VolariÄŤ

   

Najdi.si logo

Zadnja sprememba: 13. 9. 2012 [ Kazalo ]