OŠ Bratov Polančičev Maribor

Domov > Za starše > Pravilniki > Hišni red

OŠ Bratov Polančičev Maribor

Dežurstvo učiteljev

OŠ Bratov Polančičev Maribor

10. 9. 2008

 

Da bi se zagotovila varnost učencev izvajalci programov opravljajo po razporedu dnevna dežurstva v šolskih prostorih:

-         10 minut pred začetkom pouka

-         med glavnim odmorom in v 5 minutnih odmorih.

 

Dežurstvo izvajajo strokovni delavci:

-         na hodnikih, stopniščih in v avlah

-         v učilnicah

-         v sanitarijah

-         v jedilnici.

 

Dežurni učitelji lahko za učence, ki ne upoštevajo njihovih navodil in kršijo določila šolskega reda, predlagajo uvedbo vzgojnih  postopkov.

 

Naloge dežurnih učiteljev v etažah:

-         skrbijo za red in primerno disciplino med učenci in njihovo varnost

-         nadzorujejo gibanje učencev po prostorih

-         opravljajo preglede prostorov v etaži kjer dežurajo in opozarjajo na pomanjkljivosti

-         ukrepajo v primeru nesreč in nasilja

 

Naloge dežurnega učitelja v jedilnici:

-         skrbi da učenci ne prinašajo torb in nedovoljenih predmetov v jedilnico

-         da se  pri prevzemu hrane ne prerivajo

-         da jedo kulturno

-         da po končanem obroku za seboj pospravijo

-         da upoštevajo določen sedežni red

-         da v jedilnici ne povzročajo gneče

-         da mirno zapustijo jedilnico

-         ukrepa v primeru nesreč in nasilja

 

Dežurni učitelj v jedilnici ima pravico, da prekine izdajanje hrane in odstrani posameznika ali skupino učencev, ki ne upoštevajo pravil vedenja v jedilnici. Zoper učence, ki večkrat namerno kršijo pravila reda v jedilnici, lahko predlaga ukinitev neobvezne prehrane v šoli.

 

Za nadomeščanje odsotnega dežurnega učitelja poskrbi vodstvo šole.

 
 

Boris VolariÄŤ

   

Najdi.si logo

Zadnja sprememba: 13. 9. 2012 [ Kazalo ]