OŠ Bratov Polančičev Maribor

Domov > Za starše > Pravilniki > Hišni red

OŠ Bratov Polančičev Maribor

Garderoba in obutev

OŠ Bratov Polančičev Maribor

10. 9. 2008

Učenci od 1. do 3. razreda se ob vsakem prihodu v šolo in ob vsakem izhodu iz šolske stavbe preobujejo v garderobi za prvo triado.

 

Učenci 4.–9. razreda se ob vsakem prihodu v šolo in ob vsakem izhodu iz šolske stavbe preobujejo pri garderobni omarici. Obutev, vrhnjo garderobo in telovadno opremo hranijo v določenih garderobnih omaricah na hodnikih.

 

Vsi učenci so v učilnicah in na hodnikih v šolskih copatih. V športnih copatih so samo pri pouku športne vzgoje v telovadnici.

 

Garderobne omarice ne smejo biti popisane.

 

Urejenost omaric preverja razrednik ob prisotnosti učenca 1-krat na mesec, po potrebi tudi pogosteje. Učenci morajo pred zimskimi počitnicami in ob koncu pouka v šolskem letu pred podelitvijo spričeval izprazniti omarico in jo očistiti.

Ključ hranijo:

1.   triada – tri leta.
4. , 5. razred – dve leti
6. do 9. razred – štiri leta
 
 
Gibanje učencev, staršev in obiskovalcev
 

Učenci lahko izjemoma zapustijo šolo v času pouka, če starši za odhod pisno zaprosijo razrednika .

 

Učenci prvega razreda lahko zapustijo šolo samo v spremstvu staršev ali z njihove strani pooblaščene osebe.

 

V primeru zdravstvenih težav učencev, razrednik ali učitelj obvesti starše.

 

Pri prehajanju iz učilnice v učilnico učenci hodijo po desni strani hodnika in stopnicah. V šoli se gibajo umirjeno, sproščeno, brez kričanja in s tem poskrbijo za svojo varnost in varnost drugih.

 

Gibanje staršev, obiskovalcev in najemnikov prostorov po šolski zgradbi je omejeno. Pri vstopu v šolo jih sprejme informator in jih usmeri.

Boris VolariÄŤ

   

Najdi.si logo

Zadnja sprememba: 13. 9. 2012 [ Kazalo ]