OŠ Bratov Polančičev Maribor

Domov > Za starše > Pravilniki > Hišni red

OŠ Bratov Polančičev Maribor

Osebna in šolska lastnina

OŠ Bratov Polančičev Maribor

10. 9. 2008

Z osebno lastnino ravnamo spoštljivo in gospodarno. Posamezniki sami odgovarjajo za svojo lastnino.

 
Osebna lastnina
 

Učenci hranijo osebno lastnino v zaklenjenih garderobnih omaricah in garderobah.

V prostorih, kjer poteka učni proces imajo pri sebi le stvari, ki jih potrebujejo za delo.

 

Delavci hranijo osebno lastnino v zaklenjenih garderobnih omarah in v zaklenjenih prostorih kjer opravljajo svoje delo.

 

V primeru poškodbe učenčeve osebne lastnine oškodovanec obvesti razrednika. Razrednik razišče okoliščine, obvesti starše storilca in zanj uvede vzgojni postopek.

 

V primeru kraje učenčeve osebne lastnine oškodovanec obvesti razrednika. Razrednik razišče okoliščine, izpolni zapisnik o kraji in ga odda v tajništvo. Razrednik obvesti starše storilca in zanj uvede vzgojni postopek.

 

Delavec o kraji osebne lastnine obvesti vodstvo šole.

 

Najdeno tujo lastnino oddamo učitelju, ki uči v določenem prostoru, ali v tajništvo šole.

 
Šolska lastnina
 

S šolsko lastnino ravnamo spoštljivo in gospodarno. Delavci in učenci so odgovorni za pravilno uporabo šolske lastnine.

 

Ko je šolska lastnina namerno poškodovana, strokovni delavec izpolni zapisnik o povzročeni škodi in ga odda v tajništvo.

 

Vodstvo šole obvesti razrednika storilca in odloča o povračilu škode. Razrednik obvesti starše storilca in zanj uvede vzgojni postopek.

 

Boris VolariÄŤ

   

Najdi.si logo

Zadnja sprememba: 13. 9. 2012 [ Kazalo ]